Θέρμανση

Αναλαμβάνω  όλες τις απαραίτητες εργασίες για τη σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης του χώρου σας, είτε αυτός είναι οικιακός είτε επαγγελματικός. Στόχος μου πάντοτε είναι, εκτός από την επιδιόρθωση του προβλήματος στην κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, η μείωση των απωλειών θερμότητας και η διατήρηση των ενεργειακών επιπέδων του εκάστοτε χώρου. 
Σημαντική προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών θέρμανσης και για την επιλογή των κατάλληλων υλικών που θα έχουν την καλύτερη απόδοση σε κάθε περίπτωση, αποτελεί μία επαγγελματική μελέτη στις εγκαταστάσεις θέρμανσης ολόκληρου του κτιρίου αλλά και ειδικότερα στις εγκαταστάσεις θέρμανσης του συγκεκριμένου χώρου.
Όσον αφορά το σύστημα θέρμανσης του χώρου σας ενδεικτικά προσφέρω τις παρακάτω υπηρεσίες:
  • Αντικατάσταση και επισκευή σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης 
  • Τοποθέτηση και επισκευή συστημάτων θέρμανσης όπως :    
    (Καλοριφέρ,Λέβητες,Κυκλοφορητή,Ηλεκτροβάνες,Κλειστά δοχεία διαστολής-Ανοικτά δοχεία διαστολής,Δεξαμενές πετρέλαιου)
  • Boiler διπλής ή τριπλής ενέργειας
  • Εγκατάσταση ατομικών μονάδων θέρμανσης πετρέλαιου